ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ              Κόρινθος  17 – 12 – 2014
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τέρμα Ερμού Κόρινθος Τ.Κ.20100

Τηλ. 2741024454 Fax. 2741076889

email: emekorinthias@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κορινθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας οργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης εννέα(9) ωρών στο λογισμικό Geogebra για πτυχιούχους Μαθηματικούς.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κορίνθου ημέρα Πέμπτη και ώρες 11.30-14.00 στις 22-1-2015, 29-1-2015 και 5-2-2015 και το κόστος συμμετοχής είναι 5 ΕΥΡΩ (για λειτουργικά έξοδα και μόνο).

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέχρι Παρασκευή 16-1-2015 με αποστολή email στο: emekorinthias@gmail.com  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε όσους λάβουν μέρος στο σεμινάριο θα δοθεί Βεβαίωση συμμετοχής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Σακελλαράκης Παναγιώτης                                         Σταυρόπουλος Σταύρος

 

Advertisements